Szanowni Państwo

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych.

Wypełnienie zgłoszenia zajmuje 5-7 minut. Aby zgłoszenia były bardziej wiarygodne, mogą ich dokonywać jedynie osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej. Mają Państwo do wyboru zgłoszenie anonimowe albo jako zarejestrowany użytkownik systemu. Na stronie Zgłoszenie zdarzenia wyjaśniamy, na czym polega różnica między tymi zgłoszeniami.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi, że celem MAWOZ jest wyłącznie dobrowolna rejestracja zdarzeń poprzez wypełnienie ankiety w celach statystycznych. MAWOZ nie zastępuje ani nie uzupełnia postępowań przewidzianych przez prawo w przypadkach agresji. Nie umożliwia też podjęcia żadnych działań przewidzianych prawem (jak np. zgłoszenie przestępstwa). Informacja o możliwych działaniach prawnych znajduje się na oddzielnej stronie i bardzo polecamy zapoznianie się z nią oraz osobiste podejmowanie przewidzianych prawem działań. Zarówno zatajenie, jak i odwzajemnienie agresji są niewłaściwe i nieskuteczne.

Po wypełnieniu zgłoszenia mogą Państwo skontaktować się z osobami zajmującymi się prawami lekarzy i pielęgniarek, aby uzyskać informacje o dostępnych sposobach działania i o pomocy dostępnej w ramach uprawnień samorządu zawodowego.