Zaproszenie do złożenia oferty

 

w trybie rozeznania rynku na wykonanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu

Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest wykonanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutówrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.05.04.00-00-0099/16.

W zakres usługi wchodzi opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku, wydruk materiałów, zapis plików (materiałów szkoleniowych przekazanych przez Zamawiającego) na pendrive.

Liczba zamawianych zestawów: 280 (zestaw składa się z 1 teczki, 1 notesu, 1 długopisu,
1 pendrive).

Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Miejsce dostarczenia zamówienia:

            Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa

Biuro Projektu „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów”.

Parametry materiałów szkoleniowych:

1) teczki:

 - format A4

- liczba sztuk: 280

 - teczka z gumką, wykonana z mocnego, barwionego i lakierowanego z jednej   strony kartonu - z mocną gumką i trzema zakładkami chroniącymi dokumenty przed wypadaniem (gumka założona w każdej teczce)

-  okładka – według projektu wykonanego przez Wykonawcę, po akceptacji Zamawiającego, druk:  jednostronny kolorowy na teczce

2) długopisy:

 - metalowe ze skuwką metalową, lakierowane typu cosmo,

 - liczba sztuk: 280

 - kolor do wyboru przez Zamawiającego z gamy min. 10 kolorów przedstawionych przez Wykonawcę

- grawerowane laserowo dwustronnie , kolor monochromatyczny, wg wskazania Zamawiającego,  tj. zamieszczenie logo  Unii Europejskiej z odwołaniem słownym, logo Funduszy Europejskich POWER z odwołaniem słownym, logo NIL (projekt do akceptacji Zamawiającego)

- kolor wkładu: niebieski

3) notesy (skoroszyty):

 - format A4

- liczba sztuk: 280

 - liczba kartek: min. 30 w kratkę (dopuszczalne jednostronne kratkowanie)

 - kartki klejone z lewej strony, zadruk kartek w sposób następujący:

 • nagłówek: Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów”
 • stopka: logo  Unii Europejskiej z odwołaniem słownym, logo NIL , logo POWER z odwołaniem słownym oraz podpis „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

4) pendrive

 - liczba sztuk: 280

-  pojemność pen drivów: 4 GB,

- grawer jednostronny -  logotypy UE i NIL

 Wykonawca zapisze na wszystkich pen drive pliki z materiałami dydaktycznymi dla uczestników  szkoleń, przekazane w wersji elektronicznej przez Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:

 • Oznakowanie wszystkich materiałów musi być zgodne z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach POWER.

Wytyczne te znajdują się pod adresem: http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-informacji-i-promocji-programow-operacyjnych-politykispojnosci-na-lata-2014-2020/

Wszystkie materiały pod względem projektu graficznego i kolorystyki muszą być spójne
i tworzyć jednorodną całość

 • Wszystkie materiały będące przedmiotem zamówienia winny być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich oraz winny spełniać normy bezpieczeństwa.
 • Dostawa materiałów nastąpi na koszt Wykonawcy, w opakowaniach firmowych odpowiadających właściwościom materiałów, zapewniających ich całość 
  i nienaruszalność.
 • Wykonawca dostarczy wszystkie materiały własnym transportem do siedziby Zamawiającego.

Termin wykonania i dostarczenia materiałów: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy
z Zamawiającym.

Przewidywany termin podpisania umowy: 17.01.2020

Kryterium wyboru – CENA 100%

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Ofertę należy przesłać na załączonym formularzu w terminie do dnia 15.01.2020r. na adres
e-mail: fizjoterapeuci@hipokrates.org wpisując w treści maila "Oferta na materiały szkoleniowe".

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE - do pobrania

Dodane: 2020-01-09, przez: Administrator

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj