Zaproszenie do złożenia oferty 

w trybie rozeznania rynku na druk wytycznych

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonywanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym, składzie, łamaniu, przygotowaniu do druku oraz wydruku wytycznych (5 różnych dokumentów) w ramach projektu szkoleniowego p.n. "Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry techniczne dokumentów:

- format dokumentów: A4 pion (210x297)

- zadruk: dwustronny 4/4 okładka, 4/4 wnętrze

- oprawa - klejenie

- liczba dokumentów: 5

- liczba stron z okładką (różna w zależności od dokumentu): 4+ 72/88/68/80/136

- gramatura papieru - środek offset 90g/m2, 

- wymagania dla środka: kolor, kreda (mat) 90 gram, druk 4/4

- wymagania dla okładki-  okładka kreda laminowana 250g/m2, kolor 4/4 , folia błysk (jednostronnie 1/0)

- lakierowanie, foliowanie okładki: folia połysk

- nakład: 500 sztuk dla każdego rodzaju dokumentu, ogółem 2500 sztuk

Dodatkowe wymagania:

1) dokumenty mają zostać zapakowane w opakowania zbiorcze, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych.

2) Wykonawca wykona projekt graficzny wytycznych i przekaże do akceptacji Zamawiającego. W projekcie graficznym mają zostać uwzględnione logotypy oraz informacja o współfinansowaniu wydawnictwa ze środków Unii Europejskiej (zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Wykonawca przekaże prawa autorskie do wykonanych projektów graficznych Zamawiającemu oraz przekaże Zamawiającemu pliki źródłowe, otwarte do projektów w formacie umożliwiającym edycję.

3) dokumenty zostaną dostarczone do Naczelnej Izby Lekarskiej, Warszawa ul. Sobieskiego 110. 

W wycenie prosimy o podanie ceny całkowitej oraz terminu realizacji zamówienia (w dniach).

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.Ofertę należy przesłać na załączonym formularzu w terminiedo dnia 12.06.2019r. na adres e-mail:wytyczne@hipokrates.org wpisując w treści maila "Oferta na druk wytycznych".

Formularz cenowy

Szacowanie wartości zamówienia

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  usługę polegającą na opracowaniu graficznym, składzie, łamaniu, przygotowaniu do druku oraz wydruku wytycznych (5 różnych dokumentów) w ramach projektu szkoleniowego p.n. "Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Naczelna Izba Lekarska zwraca się z prośbą o wycenę usługi zgodnie z poniższym opisem:

Parametry techniczne dokumentów:

- format dokumentów: A4 (210x297)

- oprawa - zszycie

- liczba dokumentów: 5

- liczba stron (różna w zależności od dokumentu): 69, 85, 66, 77, 134

- gramatura papieru - środek offset 90g/m2, 

- druk dwustronny;

- wymagania dla środka: kolor, kreda (mat) 90 gram, druk 4/4

- wymagania dla okładki -  okładka kreda laminowana 250g/m2, kolor 4/4 , folia błysk (jednostronnie 1/0 lub lakier UV +folia mat. na zewnętrznej okładce + nabłyszczane loga, zdjęcia)

- nakład: 300 sztuk dla każdego rodzaju dokumentu, ogółem 1500 sztuk

Dodatkowe wymagania:

1) dokumenty mają zostać zapakowane w opakowania zbiorcze po 100 sztuk. Opakowania zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych.

2) Wykonawca wykona projekt graficzny wytycznych i przekaże do akceptacji Zamawiającego. W projekcie graficznym mają zostać uwzględnione logotypy oraz informacja o współfinansowaniu wydawnictwa ze środków Unii Europejskiej (zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 

3) dokumenty zostaną dostarczone do Naczelnej Izby Lekarskiej, Warszawa ul. Sobieskiego 110. 

W wycenie prosimy o podanie ceny całkowitej (z wyszczególnieniem ceny za projekt, skład, druk) oraz terminu realizacji zamówienia (w dniach).Wycenę prosimy przesłać w terminiedo dnia 13.04.2019r. 

na adres e-mail:wytyczne@hipokrates.org wpisując w treści maila

"Druk wytycznych".

Szacowanie wartości zamówienia

W ramach przygotowań do udzielenia zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia weryfikacji tłumaczeń pisemnych (EN-->PL) w ramach projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki” nr POWR.05.04.00-000088/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Naczelna Izba Lekarska  zwraca się z prośbą o wycenę usługi zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Naczelna Izba Lekarska
ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
tel. (22) 559 13 24 
fax. (22) 559 13 23

II. Opis przedmiotu Zamówienia
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o:
1) wycenę brutto usługi weryfikacji tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na język polski (EN -> PL) tekstów:
a) GIN-McMaster Guideline Development Checklist
(https://cebgrade.mcmaster.ca/guidelinechecklistonline.html)
b) GIN-McMaster Guideline Development Checklist – Glossary of Terms
(https://cebgrade.mcmaster.ca/checklistglossaryprintable.pdf)

Wersje dokumentów do weryfikacji w języku polskim dostarczy Zamawiający.

2) Przedstawienie orientacyjnego terminu realizacji tłumaczenia.

III. Wymagania dotyczące oferty

Weryfikację powinien przeprowadzić ekspert biegły w języku polskim (native speaker) i języku angielskim, posiadający wiedzę o metodologiach tworzenia wytycznych klinicznych zgodnie z Evidence Based Medicine.


Prosimy o złożenie:
a) CV osoby, która wykona tłumaczenie,

IV. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć e-mailowo do dnia 25.02.2019 r. – na adres e-mail: wytyczne@hipokrates.org


 

Dodane: 2019-06-01, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj