logo: NIL

Przewodniczący komisji 2022 - 2026

Artur de Rosier

Członkowie komisji 2022 – 2026

 1. Monika Bojarska-Łoś
 2. Maciej Cymerys
 3. Andrzej Kunkel
 4. Dariusz Kutella
 5. Anna Lella
 6. Elżbieta Małkiewicz
 7. Elżbieta Marcinkowska
 8. Marzena Mazur
 9. Artur Płachta
 10. Marek Stankiewicz
 11. Łukasz Szmygel
 12. Wanda Wenglarzy-Kowalczyk
 13. Rafał Wiśniowski

Pracownik biura obsługujący komisję

Ewa Stefańska

Przewodniczący komisji 2018 - 2022

Andrzej Wojnar

Członkowie komisji 2018 - 2022

 1. Bień Stanisław
 2. Gajewski Włodzimierz
 3. Kępa Ryszard
 4. Klimkowska-Misiak Marta
 5. Kunkel Andrzej
 6. Marcinek Antoni
 7. Rusiecka-Kuczałek Elżbieta
 8. Subczyńska Elżbieta
 9. Tuszkiewicz-Misztal Ewa

Pracownik biura obsługujący komisję
Wioletta Witkowska

Przewodniczący komisji 2014 - 2018

Andrzej Wojnar

Członkowie komisji 2014 - 2018

 1. Andrzej Baszkowski 
 2. Konstanty Radziwiłł
 3. Marta Klimkowska-Misiak 
 4. Włodzimierz Gajewski
 5. Andrzej Krawczyk
 6. Mariusz Stępień
 7. Ryszard Kępa
 8. Marta Rodziewicz-Kabarowska 
 9. Gabriela Muś

Pracownik biura obsługujący komisję
Wioletta Witkowska

Przewodniczący komisji 2010 - 2013
Stefan Bednarz    

Członkowie komisji 2010 - 2013
1.    Krzysztof Bielecki    
2.    Włodzimierz Gajewski    
3.    Marianna Kawa-Kiesner    
4.    Ryszard Kępa    
5.    Jan Kłopotowski    
6.    Danuta Korniak    
7.    Andrzej Krawczyk    
8.    Elżbieta Rusiecka-Kuczałek    
9.    Grzegorz Wrona    


Pracownik biura obsługujący komisję 2010 - 2013
Mariusz Przybycień