Data wydarzenia: 7.10.2023 r.

09:00 – 09:15 otwarcie konferencji, powitanie gości

 

Sesja I – Kodeks Etyki Lekarskiej

09:15 – 10:00 – Nowelizacja Kodeksu Etyki Lekarskiej – Artur de Rosier

10:00 – 10:45 – Kodeksy etyki lekarskiej na świecie – Marek Stankiewicz

10:45 – 11:00 – przerwa kawowa

 

Sesja II – Reklama a etyka

11:00 – 11:45 – Profesjonalizm, rynek i reklama – Paweł Łuków

11:45 – 12:30 – Relacje prawa i etyki na przykładzie problematyki reklamowania się lekarzy – Piotr Piesiewicz

 

Sesja III – Etyka w psychiatrii

12:30 – 12:55 – Antropologiczne podstawy humanizmu w różnych nurtach etyki i Psychiatrii – Krzysztof Szczechowski

12:55 – 13:20 – Etyka lekarska w praktyce seksuologa – Małgorzata Dosiak

13:20 – 13:45 – Autonomia pacjenta w aspekcie stosowania procedury ubezwłasnowolnienia całkowitego – Elżbieta Smętek

13:45 – 14:00 – Podsumowanie sesji III i dyskusja – Gabriela Muś

14:00 – 15:00 – lunch

 

Sesja IV - Warsztaty

15:00 – 18:00 Posiedzenie robocze Komisji Etyki Lekarskiej NRL i OIL oraz gości i uczestników Konferencji – dyskusja i podsumowanie części wykładowej Konferencji oraz wypracowanie wspólnego Stanowiska

20:00 – uroczysta kolacja

Dodane: 2023-04-28, przez: Karolina

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj