Przewodniczący Zespołu ds. naruszeń w ochronie zdrowia:

 • Piotr Pisula

naruszenia@nil.org.pl

Członkowie Zespołu:

 • Jacek Woszczyk
 • Piotr Pawliszak 
 • Rita Sharma

Opiekun Zespołu:

 • Magdalena Wyrobek

Do zadań zespołu będzie należało:

 1. Aktywne wyszukiwanie, zbieranie informacji i zawiadamianie odpowiednich organów izb lekarskich na temat nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia.
 2. Weryfikowanie i analizowanie zbieranych informacji.
 3. Badanie przypadków naruszeń praw lekarzy i praw pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem łamania standardów medycznych, prawa pracy i rażących naruszeń w zakresie form leczenia i postępowania oraz podejmowanie stosownych działań.
 4. Realizowanie celów zespołu przy pomocy Biura Naczelnej Izby Lekarskiej.
 5. Wyszukiwanie i przekazywanie do rzeczników odpowiedzialności zawodowej informacji o przypadkach lekarzy prowadzących i promujących działalność niezgodną z aktualną wiedzą medyczną oraz kodeksem etyki lekarskiej
 6. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących naruszeń z okręgowych izb lekarskich.