W O K A N D A
Spraw   wyznaczonych   w   NACZELNYM   SĄDZIE    LEKARSKIM
na dzień 30 listopada 2023 r.
Zespół Orzekający: prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski, lek. Jerzy Matkowski, 
lek. Jacek Mazur, dr n. med. Jacek Miarka, dr n. med. Sylwia Miernik-Podleśko, dr n. med. Piotr Minowski

L.p.

Nr Rep.

NSL

Sygnatura

akt

Imiona i nazwiska

obwinionych

Przewodniczący

NROZ

Godz.

rozp.

1. 165/OWU/22 OSL/Wu/3/22 D. P lek. Jacek Mazur
lek. Jacek Opinc
1045
2. 139/OWU/22 OSL/Wu/4/22 D. P. dr n. med. Piotr Minowski
lek. Jacek Opinc
1130
3. 46/OWU/22 OSL/Wu/16/21 D. P. dr n. med. Jacek Miarka
lek. Jacek Opinc
1215
4. 45/OWU/22 OSL/Wu/15/21 D. P. lek. Jerzy Matkowski
lek. Jacek Opinc
1300
5. 178/OWU/23 OSL.Wu/16/2022 K. M. lek. Jacek Mazur
lek. Jacek Opinc
1345

 

Dodane: 2023-11-22, przez: Katarzyna

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj