W O K A N D A
Spraw   wyznaczonych   w   NACZELNYM   SĄDZIE    LEKARSKIM
na dzień 1 grudnia 2023 r.
Zespół Orzekający: dr n. med. Stefan Bednarz, lek. Grażyna Lesyng-Pawłowska,
lek. Jerzy Matkowski, lek. dent. Ewa Miękus-Pączek, dr n. med. Sylwia Miernik-Podleśko

L.dz.

Nr Rep.

NSL

Sygnatura

akt

Imiona i nazwiska

obwinionych

Przewodniczący

NROZ

Godz.

rozp.

1. 148/OWU/23 OSL/Wu/28/23 A. M. lek. dent. Ewa Miękus-Pączek
lek. dent. Anna Tarkowska
1030
2.  97/OWU/23 OSL/Wu/23/20
SN II ZK 5/23
A. B. lek. Grażyna Lesyng-Pawłowska
dr n.med. Wojciech Drozd 
1145
3. 110/OWU/23 OSL/Sz/0006/Wu/
2021
L. S. lek. Jerzy Matkowski
dr n.med. Wojciech Drozd
1230
4. 146/OWU/23 OSL.Wu/18/2023 A. P. dr n. med. Stefan Bednarz
dr n.med. Wojciech Drozd
1315
5. 149/OWU/23 OSL.Wu/8/2020

K. M.

R. P.

dr n. med. Sylwia Miernik-Podleśko 
dr n.med. Wojciech Drozd
1345

 

Dodane: 2023-11-22, przez: Katarzyna

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj