Zgodnie z regulaminem Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy przez najbliższe 4 tygodnie tj. do dnia 12 lipca 2024 r., w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00, w siedzibie NIL ul. Sobieskiego 110 w Warszawie, w pokoju nr 12, będzie dostępny protokół z przebiegu Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy wraz z załącznikami.

Delegat oraz każdy inny uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji może autoryzować swoje wystąpienie, zgłaszając poprawki redakcyjne lub inne zastrzeżenia do treści protokołu w terminie 6 tygodni od dnia wyłożenia ich do wglądu. Poprawki oraz zastrzeżenia mogą być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Naczelnej Izby Lekarskiej.

Prezydium Zjazdu rozpatrzy i rozstrzygnie zgłoszone poprawki i zastrzeżenia w terminie 4 tygodni po zakończeniu terminu do ich zgłoszenia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z sekretariatem NIL: sekretariat@nil.org.pl.

Dodane: 2024-06-14, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj