Krajowa Komisja Wyborcza przedstawiła na ostatnim posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej projekt zmian regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz tryb odwołania członków tych organów, wprowadzający m.in. tryb głosowania elektronicznego. Nowelizacja, do której została zobowiązana Komisja przez ostatni Krajowy Zjazd Lekarzy, ma na celu ułatwienie procesu głosowania oraz zwiększenie frekwencji wyborczej. Jednocześnie utrzymane zostały dotychczasowe tryby głosowania osobistego i korespondencyjnego, aby zapewnić dostępność głosowania dla wszystkich grup wiekowych. Wszystkie te tryby są trybami równoważnymi.

- Początkowe założenia Krajowej Komisji Wyborczej o skróceniu i radykalnemu uproszczeniu regulaminu z biegiem prac uległy radykalnym zmianom. Obecnie uznajemy, że prostota regulaminu musi pójść w parze z ograniczeniem nieprzewidywalnych kazusów, z którymi spotykaliśmy się zarówno w bieżącej kadencji, jak i poprzednich. Załącznikiem do projekt regulaminu są zasady przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym. Wraz ze schematami pracy Okręgowych Komisji Wyborczych i Komisji Skrutacyjnych stanowi pakiet materiałów, który na pewno okaże się pomocny w przeprowadzaniu procedury wyborczej – komentuje przewodniczący Komisji Jacek Kotuła.

Członkowie NRL mogą zgłaszać swoje uwagi do 15 lutego 2024 r. – będą one przedmiotem kolejnego posiedzenia KKW zaplanowanego na 24 lutego 2024 r.

Dodane: 2024-01-30, przez: Dział Komunikacji NIL

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj